A DE virtuális terébe költözik az Indiana Egyetem

A Debreceni Egyetem nyelvtanár növendékei az Indiana Egyetem kurzusain vehetnek részt, hogy magabiztosabb idegen nyelvi kommunikációs tudásra tegyenek szert diplomájuk megszerzése előtt. Minderre online kurzusok alkalmával kerül sor. 

A Debreceni Egyetem angol-amerikai intézete és az amerikai Indiana Egyetem indít kutatószemináriumot, melyre a tavaszi szemeszterben lehet jelentkezni. A kurzusok kötelező jellegűek, az okleveles nyelvtanároknak nélkülözhetetlen az e keretek közt szerzett tudás - tette közzé honlapján a Debreceni Egyetem.

A programot megelőzte egy nyelvi szintfelmérő. Ezt követően a virtuális nyelvtanulási programban harminchét hallgató vehet részt, mind az elsőévesek, mind a tanárszakos vagy mesterszakos hallgatók látogathatják az online kurzusokat. Csoportonként három indianai foglalkozik majd a debreceni diákokkal, akik hatfős csoportokat alkothatnak majd. Tudásukról írásbeli vizsga keretében számolhatnak be.

 

E-learning

E-learning 

 

A bloomingtoni Indiana Egyetem a Zoom alkalmazáson keresztül kapcsolódik a DE rendszereihez. Tanárszakos hallgatók látják majd el az oktatási feladatokat. A cél az, hogy adott témákban javuljon a szóbeli és írásbeli kommunikáció, a tudományos életben használt kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel operálhassanak a hallgatók. A kurzus elvégzése után azt várják, hogy a hallgatók későbbi karrierjére nagy hatással lesz az itt megszerzett tudás. Magasabb színvonalon tudnak majd angolul beszélni, emellett multikulturális tapasztalatokra is szert tehetnek.  

 

M. A. 

Forrás: mti