Befejeződött volt a Debreceni Egyetem tehetséggondozó projektje

Az ELTE szervezésében 4 magyar egyetem konzorciumában olyan eszközrendszert dolgoztak ki, amely lehetővé tette a felsőoktatási hallgatók és fiatal kutatók tehetséggondozását, kutatási munkájuk eredményesebbé tételét és az oktatók, kutatók mentori munkájának színvonalának emelését.

Az „Integrált kutatói utánpótlás-képzési program az informatika és számítástudomány diszciplináris területein” című projektet a Debreceni Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Szegedi Tudományegyetem valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara és Természettudományi Karának Matematikai Intézete (mint projektgazda) közösen valósította meg.
 
Sokkal többen publikáltak a projekt 4 éves időszaka alatt
 
Az 1,654 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott projekt során a partnerintézmények által létrehozott szakmai műhelyekben, tematikus csoportokban a hallgatók és fiatal kutatók, valamint a mentorok végeztek kutatásokat az informatika és a számítástudomány területein.
 
A projekt 4 éves időszakában 900 személy vett részt a kutatásokban és szakmai feladatokban, mely hozzájárult az oktatók és a kutatók munkájának színvonalának emeléséhez is.
 
A projekt ideje alatt megnövekedett a publikációs aktivitás, a nemzetközi és hazai konferenciákon, tanulmányutakon való részvétellel pedig bővült a kapcsolati háló, valamint tovább emelkedett a doktori képzés színvonala.
 
BG
Forrás: Dehír, ELTE
A képek illusztrációk